Czym jest ThermoMC?

Dzięki szczególnej metodzie wdmuchiwania celulozy może być z powodzeniem  stosowana w budynkach murowanych nowych, remontowanych i termo modernizowanych, uzyskując tzw. „izolację bezszwową” bez mostków termicznych .

Doskonale nadaje się do luźnego zasypu na poddaszach nieużytkowych, stropodachach, wdmuchiwania  w przegrody zamknięte ( ściany zewnętrzne , działowe, połacie dachowe).

Można  również stosować metodę natryskową (wełna celulozowa zwilżona niewielką ilością wody i spoiwa), warstwę wełny celulozowej można w pełni skontrolować przed zakryciem.

Wdmuchiwany lub natryskiwany materiał wypełnia całą przestrzeń  bez względu na jej kształt. Wełną celulozową można wypełniać  piony instalacyjne, przy okazji ocieplając prowadzone w nich przewody.

W przypadku remontu lub termomodernizacji, wełną celulozową można uzupełniać ubytki istniejącej izolacji termicznej. Dzięki swoim właściwościom higroskopijnym wełna celulozowa poprawia warunki wilgotnościowe w starych budynkach.

Wełna celulozowa dzięki swoim genialnym parametrom technicznym staję na czele powszechnie używanych materiałów termoizolacyjnych. Wełna celulozowa ThermoMC posiada współczynnik przewodzenia ciepła 0,037 W(mK). Według nowych zapisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2014 i wyglądają następująco:

Data obowiązywania Współczynnik przenikania ciepła U (W/m2k) Grubość warstwy izolacji ThermoMC (cm)
od 31 grudnia 2013 0,25 16
od 1 stycznia 2014 0,20 20
od 1 stycznia 2017 0,18 22
od 1 stycznia 2021 0,15 26

Tabela ukazuje współczynniki przenikania ciepła stropodachu wentylowanego i odpowiadające im grubości warstwy izolacji ThermoMC.

Wełna celulozowa ThermoMc  przy grubości  16 cm izolacji ma współczynnik przenikania U 0,25 W/m2K, a przy grubości warstwy izolującej 26 cm  współczynnik ten wynosi U= 0,15 W/m2K. Jeśli byśmy zastosowali grubość izolacji 40cm w stropodachu wentylowanym uzyskamy współczynnik U= 0,10W/m2K, taki niski współczynnik przenikania  ciepła pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej energooszczędności. Rozwiązania takie stosuję się w Skandynawii z wielkim powodzeniem, a mieszkańcy tak docieplonego domu cieszą się komfortem i płacą mniej za ogrzanie budynku.  Wełna celulozowa na tle innych materiałów izolacyjnych wypada znakomicie, straty ciepła przy zastosowaniu tej oto izolacji będą znacznie ograniczone dzięki ciągłości i szczelności izolacji „bezspoinowo”.

Ekologiczny materiał termoizolacyjny charakteryzuję się niską przepuszczalnością powietrza przy jednoczesnej bardzo dużej zawartości powietrza około 70% w swojej strukturze, dzięki tej strukturze włókna celulozowe charakteryzują się wysoką sorbcją wilgoci z powietrza przy jednocześnie właściwościach higroskopijnych, które pozwalają materiałowi na oddawanie wilgoci którą wyciąga z powietrza i konstrukcji budynków. W przypadku celulozy nie ma potrzeby stosowania plastikowych folii paroizolacyjnych, można ewentualnie zastosować  wiatroizolację z zewnętrznej strony budynku, a celulozę z wewnętrznej strony.

Wełna celulozowa charakteryzuję się ponadto tym ,że może chłonąć wilgoć do 15% swojej objętości nie tracąc przy tym swoich właściwości izolacyjnych, a wszystko dzięki złapanemu powietrzu w warstwie izolacji. Dzieję się tak dlatego, bo wełna celulozowa ma strukturę włóknistą i jej włókna mają możliwość chłonięcia wody, w przeciwieństwie do włókien wełny mineralnej , które pochodzą ze skały i nie mają możliwości chłonięcia wilgoci. Izolacja celulozowa dzięki swoim niezliczonym zaletom genialnie przeprowadza wymianę pary wodnej na całym izolowanym poddaszu. Według badań przeprowadzonych w budynkach ( wilgotność materiału w warunkach normalnej wilgotności powietrza 50% wynosi około 5% a przy nieprzyjaznej wilgotności powietrza w pomieszczeniach sięgającej 70 – 80% wilgotność materiału wynosi 11% ).

Wełna celulozowa tworzy bezspoinową warstwę izolacyjną, w odróżnieniu od innych materiałów izolacyjnych w postaci płyt . Przy układaniu płyt izolacyjnych bardzo często powstają mostki termiczne właśnie na łączeniach się płyt. Celuloza właśnie z tego powodu jest instalowana systemem pneumatycznego wdmuchiwania, dzięki takiemu rozwiązaniu mamy gwarancję, że unikniemy wszelkich mostków termicznych .

Ochrona przed hałasem

Izolacja z wełny celulozowej posiada doskonałe właściwości tłumienia dźwięku. Dzięki wypełnieniu ścian działowy, sufitów czy też podłóg  na legarach uwolnimy się od hałasów z sąsiedniego pokoju . Bezspoinowe powierzchnie pochłaniają fale dźwiękowe, dzięki czemu pogłos w pomieszczeniach ulega znacznemu zredukowaniu, zakłócenia zostają zminimalizowane i powstaje niezakłócony,  czysty obraz dźwięku.

Ochrona  przeciwpożarowa

ThermoMC jest materiałem który podczas pożaru nie wydziela żadnych substancji trujących, nie spala się a jedynie ulega powolnemu zwęglaniu. Główną przyczyną uszczerbku na zdrowiu  podczas pożarów nie jest sam płomień, a trujący dym i różne toksyczne substancje w nim zawarte, dlatego nasz materiał dzięki swoim właściwościom higroskopijnym i impregnacji retardantami jest najlepszą izolacją przeciwpożarową jak i genialną obroną przed różnymi insektami, grzybami czy gryzoniami. Izolacja z zaimpregnowanej wełny celulozowej nie stanowi pożywienia i środowiska do bytowania w niej gryzoni. Kolejną bardzo ważną zaletą produktu jest to, że w czasie pożaru genialnie chroni konstrukcje budynków, stalowe jak i drewniane .

Konstrukcje drewniane, które zostały zaizolowane celulozą ThermoMC będą bezpieczniejsze, ponieważ materiał zapewnia szybkie odprowadzenie nadmiaru wilgoci z drewna i przekazuje ją po całej swojej powierzchni . Dzięki włóknistej strukturze celuloza magazynuje wodę a puste przestrzenie powietrzne nadal pozostają puste co sprawia że izolacja nie traci swoich parametrów izolacyjnych. ThermoMC może wchłonąć wodę do 15% swojej masy . Wełna mineralna w przeciwieństwie do celulozy nie chłonie wody, a magazynuje ją między swoimi włóknami zastępując powietrze i obniżając izolacyjność cieplną przegrody.

Ochrona przed grzybami i szkodnikami

Domy izolowane wełną celulozową jak pokazują statystyki, są znacznie mniej narażone na zawilgocenia, a dzięki temu nie rozwijają się w nich grzyby czy pleśni.

Izolacja ThermoMC dzięki zawartości naturalnych soli mineralnych, a dokładnie soli boru, zabezpiecza ona włókna celulozowe przeciwpożarowo oraz przeciwgrzybiczno, dzięki czemu chroni ona konstrukcję przed zawilgoceniem.

Częstym problemem poddaszy użytkowych są niechciani goście tacy jak kuny czy łasice. Izolacja z  zaimpregnowanej wełny celulozowej nie stanowi pożywienia i środowiska do bytowania w niej gryzoni. Wełna celulozowa chroni nasze poddasze i zapewnia ciszę i spokój.

Naturalne ocieplanie

Naturalnym surowcem do produkcji wełny celulozowej ThermoMC są włókna celulozowe, które nasza firma pozyskuję w postaci gazet.. Materiał jest wytwarzany z surowców pochodzących z odzysku, takich jak papiery i gazety, dzięki czemu rozwiązania naszej firmy przyczyniają się do ochrony zasobów leśnych i ograniczenia zużycia kopalnych źródeł energii, poprzez wykorzystanie procesów produkcyjnych, umożliwiających ograniczenie emisji CO2. Wełna celulozowa jest pierwszym przebadanym i ekologicznym materiałem dociepleniowym, który jest w pełni przyjazny dla środowiska przez cały okres swojego istnienia rozpoczynając od produkcji i kończąc na utylizacji.