Adres

Ignacego Łukasiewicza 9
05-200 Wołomin

E-mail: proagro.biuro@gmail.com

Biuro, Materiały do hydrosiewu

Telefon: +48 (22) 423 26 44

Wełna celulozowa do termoizolacji

Telefon: +48 519 643 173

Damian Hentosz – Sales manager