Mulcz Celulozowy – Hydro MC

///Mulcz Celulozowy – Hydro MC

Mulcz celulozowy

HYDRO MC – mulcz – jest kompozycją włókien celulozowych z drewna i papieru z unikalnie dobraną różnorodną strukturą włókien długich i krótkich, co powoduje doskonałe „zbrojenie „powierzchni.

HYDRO MC służy do przykrycia powierzchni terenu techniką hydrosiewu w celu wytworzenia odpowiednich warunków ochrony i rozwoju nasion traw.

Mulcz tworzy na powierzchni gleby powłokę zapobiegającą erozji gleby, wymywaniu , wywiewaniu nasion oraz substancji organicznych. Utrzymuje odpowiednią wilgotność niezbędną do procesu kiełkowania nasion traw. Dodatkowo mulcz tworzy warstwę ograniczającą w znacznym stopniu rozwój chwastów. Właściwości mulczu polegające na „ zbrojeniu „ powierzchni gleby wykorzystywane są do wzmacniania skarp i nasypów, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.

Z czasem mulcz ulega biodegradacji, dostarczając glebie niezbędnej substancji organicznej, będącej podstawowym czynnikiem glebotwórczym.

DAWKOWANIE:

 • teren płaski 900 – 1200kg / ha
 • skarpy i nasypy 1500 –1800kg / ha

 

PAKOWANIE:

worki foliowe – 15kg

 

UWAGA: ilość użytego mulczu uzależniona jest przede wszystkim od ukształtowania terenu i kategorii gruntu. Istotnym elementem wpływającym na ilości użytego mulczu są również warunki atmosferyczne tj. nadmierne nasłonecznienie, zbyt niskie lub wysokie temperatury. W tych przypadkach należy stosować się do doświadczeń specjalistów wykonujących hydrosiew.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z innymi naszymi produktami:

Jedną z metod zazieleniania trawników, hałd i innych powierzchni, jest hydrosiew. Polega on na pokrywaniu hydromulczem trudno dostępnych dla innych siewników miejsc. Mulcz jest mokrą mieszanką rozdrobnionych włókien drewnianych i celulozowych, kompozycji nasion traw i kwiatów, odpowiednich nawozów i biostymulantów oraz specjalnej substancji do sklejenia mulczu z podłożem. Wszystko to rozprowadza się po powierzchniach przeznaczonych do obsiania.

 

Można to robić na trzy sposoby

 • z pomocą dysz zwanych hydrosiewnikami.
 • przy pomocy specjalnych hydraulicznych instalacji
 • z wykorzystaniem samolotu.

 

Stosunkowo najtańsze i najczęściej stosowane są hydrosiewniki, które pod ciśnieniem wyrzucają mulcz przez dysze. Na powierzchni substancja zastyga na tyle, żeby optymalnie spełniać swoją rolę.

 

 

Główne zadania mulczu

 • Powstrzymywanie erozji gleby. Nasiona i gleba tworzą zwartą całość, nie są wymywane przez deszcz. Substancje odżywcze pozostają na miejscu nawet w przypadku mocno nachylonego zbocza.
 • Utrzymuje odpowiednią wilgotność potrzebną do kiełkowania trawy i innych roślin. W przypadku nierównego terenu, odpowiednia ilość wody jest zatrzymana tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.
 • Dodatkowe zbrojenie terenu, tak ważne przy skarpach i nasypach. Mulcz zapobiega obsuwaniu się fragmentów gleby.
 • Mulcz, często barwiony na zielono, może wpływać pozytywnie na estetykę terenu zanim rośliny wykiełkują.

Po zakończeniu swojej roli, mulcz celulozowy ulega biodegradacji, przez co substancje organiczne dostają się do gleby, dodatkowo ją użyźniając. Czas biodegradacji i rodzaj wchłoniętych przez glebę składników zależy od pierwotnego składu mulczu.

 

 

Mulcz – główne rodzaje

 • Mulcz celulozowy. Jest powszechnie używany do małych powierzchni, cechuje go krótka trwałość. Najczęściej używany na płaskich powierzchniach i nieznacznie nachylonych skarpach. Szybko ulega biodegradacji.
 • Mulcz drzewny. Dłużej trzyma wilgoć. Jest gęsty, zmieszany z substancją klejącą jest stosowany nawet na mocno nachylonych skarpach. Jego biodegradacja przebiega wolniej.
 • Mulcz mieszany. Posiada wszystkie dobre cechy mulczy celulozowego i drewnianego. Jest bardzo uniwersalny i nadaje się do większości hydrosiewników.
 • Mulcz granulowany celulozowy. Granulki celulozowe mają małą objętość i nadają się do małych, lekkich hydrosiewników, używanych przy obsiewaniu małych powierzchni.

 

Zachęcamy także do zapoznania się z tematami:

Mulcz Celulozowy

Hydrosiew to rewolucyjne rozwiązanie zazieleniania i powierzchniowej stabilizacji bardzo dużych połaci terenu, skarp oraz nasypów. Technologia ta została wynaleziona i opracowana przez amerykańskich inżynierów w latach 50 XX wieku. Obecnie hydrosiew w Polsce jest bardzo chętnie stosowany przez różnego rodzaju przedsiębiorstwa, w tym również te, które zajmują się budową dróg w Polsce.

Czym dokładnie jest hydrosiew?

Mulcz Celulozowy - Zastosowanie

Jest to metoda hydrodynamiczna, która polega na natryskowym rozprowadzaniu mieszaniny komponentów po powierzchni gruntu. Produktem wyjściowym jest tutaj mulcz celulozowy, który pomaga w wytworzeniu optymalnych warunków ochrony i rozwoju nasion traw. Mulcz ma bardzo istotne zadanie w całym procesie zazieleniania danej powierzchni: musi on stworzyć na powierzchni gleby powłokę zapobiegającą erozji gleby, wymywaniu, wywiewaniu nasion oraz substancji organicznych. Ponadto dodatkowym zadaniem mulczu jest również stworzenie warstwy ograniczającej w znacznym stopniu rozwój wszelkiego rodzaju chwastów. Mulcz z czasem ulega biodegradacji dostarczając glebie tym samym niezbędnych substancji organicznych, które stanowią podstawowy czynnik glebotwórczy.

Z czego skomponowany jest mulcz celulozowy?

Mulcz celulozowy, lub inaczej hydromulcz to ściółka (mierzwa), która zapewnia optymalne warunki do kiełkowania roślin. Mulcz papierowy należy do najpopularniejszych obecnie w Polsce. Jest to ekonomiczny produkt do hydrosiewu, który wykonany jest ze zmielonej, czystej celulozy lub makulatury. Świetnie wchłania i zatrzymuje wodę dzięki małej strukturze włókien. Posiada on krótkie włókna, a co za tym idzie krótką trwałość. Mulcz celulozowy Hydro MC to unikalna kompozycja włókien celulozowych z drewna i papieru z doskonale dobraną bardzo różnorodną strukturą włókien zarówno krótkich jak i długich, co z kolei powoduje doskonałe "zbrojenie" powierzchni.

Główne zalety stosowania mulczu

Hydrosiew posiada bardzo dużo zalet, jednak jedną z najczęściej wymienianych jest przede wszystkim ekonomiczność, ogromna skuteczność oraz szybkość wykonania. Dzięki użyciu tego typu produktów można w wysokim stopniu zaoszczędzić czas, a także pieniądze podczas zazieleniania dużych powierzchni terenu. Jego dodatkowym atutem jest niewątpliwie fakt, iż wzmacnia on grunt nie dopuszczając do pojawienia się zjawiska erozji wodnej. Dodatkowo mulcz zabezpiecza również nasypy przed niekorzystnym skutkiem ablacji deszczowej. Dzięki wykorzystaniu tego typu rozwiązań istnieje możliwość ograniczenia nawożenia znacznych powierzchni terenów, co z kolei przekłada się na zwiększoną stabilność pochyłości i dodatkową redukcję kosztów.

Kilka słów o firmie ProArgo

ProArgo to firma działająca nieprzerwanie od 2006 roku, która może się pochwalić bogatym doświadczeniem w zakresie przetwarzania makulatury i wszelkiego rodzaju papieru. Ponadto jest to lider w Polsce, jeśli chodzi o produkcję mulczu celulozowego czy włókien celulozowych, a także całej gamy stabilizatorów do chemii budowlanej, jak:

 • kleje, 
 • zaprawy, 
 • gipsy,
 • tynki. 

Firma nie tylko produkuje wysoko specjalistyczne produkty, ale również maszyny i urządzenia dzięki którym możliwe jest zautomatyzowanie procesów produkcyjnych.

ProAgro