Hydro BK – biostymulator

///Hydro BK – biostymulator

HYDRO BK – biostymulator wzrostu, jest to ekstrakt z kompostów utworzonych przy użyciu specjalnie selekcjonowanych organizmów glebowych.

Zawiera naturalne stymulatory wzrostu , niezbędne dla roślin witaminy które wpływają na wszystkie etapy rozwoju rośliny , kwasy huminowe i fulwowe.

Odgrywa ważną rolę gdyż swoim działaniem wzmacnia przyswajalność nawozów przez roślinę.

Podnosi urodzajność gleby , czynnie uczestniczy w procesach glebotwórczych dzięki mikroorganizmom glebowym ( bakterie , grzyby, promieniowce).

DAWKOWANIE:

  • 30 – 50 litrów na hektar

PAKOWANIE: kanistry 5L / 20L