Fundusze Europejskie

/Fundusze Europejskie

Firma ProAgro Eugeniusz Hentosz realizuje projekt pn. Opracowanie receptur materiałów chemii budowlanej z wykorzystaniem celulozowych włókien technicznych oraz technologii produkcji tych włókien ramach Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wysokość dofinansowania z EFRR: 823 833,50 zł

Zakończenie realizacji projektu: 30.09.2018 r.

Przedmiotem projektu jest realizacja badaniach przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania receptur materiałów chemii budowlanej z wykorzystaniem celulozowych włókien technicznych (odpad poprodukcyjny), jak również opracowanie przemysłowej technologii produkcji tych włókien. Projekt będzie realizowany w partnerstwie. Partnerami w projekcie, oprócz firmy ProAgro, będą: Instytut Chemii Przemysłowej im. Ignacego Mościckiego oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

W pracach badawczych zaplanowano realizację dwóch obszarów: Cześć chemiczna – będzie ona dotyczyć opracowania receptury materiałów chemii budowlanej z wykorzystaniem celulozowych włókien technicznych. Część techniczna – będzie ona dotyczyć opracowania technologii przesiewania włókien celulozowych.

W ramach części chemicznej przewidziano realizację następujących działań:

  • Działanie 1 Badania właściwości fizycznych i chemicznych włókien celulozowych
  • Działanie 2 Opracowanie ramowych receptur zapraw na bazie spoiwa gipsowego, polimerowego i cementowego z określonym udziałem włókna celulozowego
  • Działanie 3 Ocena jakości włókien celulozowych w przemyśle materiałów budowlanych
  • Działanie 4 Ocena wpływu zawartości dostarczonych włókien celulozowych szarych i białych na reakcję na ogień w wybranych materiałach budowlanych
  • Działanie 5 Badania „typu” opracowanych mieszanek na spoiwie gipsowym, cementowym oraz polimerowym

W ramach części technicznej przewidziano realizację następujących działań:

  • Działanie 1 Opracowanie testowego przesiewacza
  • Działanie 2 Wykonanie prototypu przesiewacza i badanie jego implementacji do istniejącej linii technologicznej

Część chemiczna oraz techniczna realizowane będą równolegle.

Głównym celem projektu jest opracowanie receptur produktów chemii budowlanej z wykorzystaniem technicznych włókien celulozowych (TechMC) jako stabilizatora oraz opracowanie mechanicznej technologii przesiewania technicznych włókien celulozowych. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację opisanych w dokumentacji aplikacyjnej zadań badawczych realizowanych przy współudziale partnerów naukowych: Instytut Chemii Przemysłowej oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

W wyniku zrealizowanych prac Wnioskodawca (firma ProAgro) zaoferuje na rynku innowacyjny stabilizator z włókien celulozowych stanowiących odpad produkcyjny, wraz z gotowymi recepturami do materiałów chemii budowlanej: Na bazie włókien szarych: – klej do styropianu – klej do szpachlowania (zatapiania) siatki – tynki (akrylowe i mineralne) Na bazie włókien białych: – masy szpachlowe – gipsy szpachlowe – kleje do płytek (glazura terakota, gres) oraz wylewki betonowe Opracowując receptury w/w produktów zawierających stabilizator w postaci włókien celulozowych (TechMC) możliwe będzie znaczne obniżenie ceny finalnych produktów (lub zwiększenie marży). Przewiduje się również, że włókna TechMC poprawią właściwości materiałów chemii budowlanej takie jak: poprawa retencji wody w zaprawie, urabialność, zmniejszenie spływności oraz zmniejszenie kurczliwości zapraw (podatność na pękanie). Ponadto, dzięki realizacji części technicznej Wnioskodawca opracuje i wdroży technologie automatycznego przesiewania włókien celulozowych (TechMC) znacząco podnosząc wydajność całej linii produkcyjnej.

Postępowania zakupowe:

Aktualnie brak prowadzonych postępowań.